KONGRE BAŞKANI

Teoman Soysal

 

KONGRE SEKRETERLERİ

A. Muzaffer Demir
Fahir Özkalemkaş
İbrahim C. Haznedaroğlu

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Teoman Soysal
II. BAŞKAN : Hale Ören
GENEL SEKRETER : A. Muzaffer Demir
ARAŞTIRMA SEKRETERİ : İbrahim C. Haznedaroğlu
SAYMAN : Fahir Özkalemkaş
ÜYE : A. Zahit Bolaman
ÜYE : Mehmet Sönmez

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTE BAŞKANLARI

Akut Lösemiler Bilimsel A.K.


Başkan: Oral Nevruz

 

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.


Başkan: Şule Ünal

 

Hemofili Bilimsel A.K.


Başkan: Kaan Kavaklı

 

Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.


Başkan: Cengiz Beyan

 

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K.


Başkan: İrfan Yavaşoğlu

 

Hematopatoloji Bilimsel A.K.


Başkan: Ayşegül Üner

 

Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K.


Başkan: Mustafa Çetiner

 

Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel A.K.


Başkan: Ferit Avcu

 

Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.


Başkan: Mutlu Arat

 

Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel A.K.


Başkan: Burhan Turgut

 

Laboratuvar Standartları Bilimsel A.K.


Başkan: Türkan Patıroğlu

 

Lenfoma Bilimsel A.K.


Başkan: Burhan Ferhanoğlu

 

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.


Başkan: Uğur Özbek

 

Multipl Miyelom Bilimsel A.K.


Başkan: G. Hayri Özsan

 

Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.


Başkan: Eyüp Naci Tiftik

İmmünohematoloji Bilimsel A.K


Başkan: Muhlis Cem Ar